top of page

כלב הסובל מתולעת הפארק

כלב בן 7 שנים שהגיע עם תלונה של הקאות מספר פעמים בשבוע במשך מספר שבועות. בבדיקות צואה נמצאו ביצי תולעים מסוג ספירוצרקה לופי (תולעת הפארק) ובצילום הרנטגן נראתה רקמה בהירה מאחורי הלב, האופיינית לתהליך הנגרם ע"י תולעת הפארק. בצילום ניתן לראות את עמוד השדרה למעלה, עצב החזה למטה, קנה הנשימה כצינור כהה לכוון צד שמאל, הסרעפת והכבד מצד ימין, צללית הלב מתחת לקנה הנשימה ומאחורי צללית הלב – צללית בהירה נוספת שהיא התהליך הדלקתי בושט. תהליך זה גורם לגירוי של הושט, חסימה חלקית והקאות כרוניות. זו מחלה שעלולה להיות קטלנית ולכן מניעתה חשובה ביותר.צילום חזה של כלב הסובל מתולעת הפארק
צילום חזה של כלב הסובל מתולעת הפארק

Comments


bottom of page