top of page

טיפול רפואי בחיות אקזוטיות
בעלי כנף, זוחלים ויונקים קטנים

לצוות מרפאת 'כל חי' רחובות יש ניסיון רב ביותר בטיפול בחיות אקזוטיות המוחזקות כחיות מחמד כגון תוכים, חמוסים, ארנבונים, מכרסמים וזוחלים שונים. המרפאה מצוידת במכשור ייעודי לחיות אקזוטיות

  • יעוץ טרום רכישת חיה אקזוטית לצורך התאמת החיה למשפחה החדשה תוך הסבר על הצפוי.

  • בדיקות וטרינריות לחיית המחמד לאחר קבלתה כולל הסברים על ממשק נכון.

  • טיפולים מונעים ובדיקות תקופתיות.

  • אבחון מתקדם תוך שימוש במכשור המעבדתי במרפאה ובדיקות הדמיה מגוונות.

  • טיפולים רפואיים.

  • טיפולים כירורגיים.

  • אשפוז קצר או ממושך למטרות טיפול.

לטאות במרפאת כל חי רחובות
יונקים קטנים במרפאת כל חי רחובות
צב במרפאת כל חי רחובות
bottom of page