top of page

אוגר סורי עם טפיל עור

אוגר סורי לבן זה הגיע למרפאת "כל חי" עקב תלונה של התקרחות מתמשכת. בבדיקה מיקרוסקופית שבוצעה, ניתן היה לראות טפילי עור רבים – דמודקס. לאחר טיפול רפואי מתאים חל שיפור במצבו של האוגר.


אוגר סורי עם התקרחות
אוגר סורי עם התקרחות

טפילי עור רבים בבדיקה מיקרוסקופית
טפילי עור רבים בבדיקה מיקרוסקופית

Comments


bottom of page