top of page

צילום אגן של כלב לצורך אישור הרבעה

במרפאת "כל חי" מבוצעים צילומי אגן מיוחדים לכלבים גזעיים, שעל פיהם ניתן אישור לזווג כלבים גזעיים מגזעים מסויימים. מטרת צילומים אלה הינה לנסות להעלים מאוכלוסיית הכלבים הגזעיים את הגנים שאחראים לפגיעה אורטופדית קשה של ניוון מפרקי האגן – בעיה קשה מאוד של כלבים גדולים. בצילום הראשון ניתן לראות מפרקי אגן תקינים. בצילום השני, של כלב רוטויילר בן 5 חודשים, ניתן לראות חוסר התאמה רב במפרק בין האגן ("מכתש") לעצם הירך ("עלי") – כלב זה יסבול מבעייה קשה של המפרקים עם גדילתו. הצילום השלישי הוא של כלבת ניו פאונדלנד בת 5 שנים. בצילום זה ניתן לראות שינויים מתקדמים של מפרקי האגן – עצם הירך מאוד מעובה וההתאמה בינה לבין האגן גרוע.
Comentarios


bottom of page