top of page

מיינה שבלעה גומיה לשיער

ציפור מסוג מיינה הובאה למרפאת כל חי לאחר שנראתה מתעסקת בקוקיית שיער, שנעלמה בזמן המשחק. בוצעו צילומי רנטגן לציפור ובהם ניתן לראות בבירור את חלקי הקוקייה השונים. מפאת גודלה היה צורך בהוצאה מיידית של הקוקיה מתוך הקיבה. המיינה הועברה לחדר הניתוח, הורדמה בעזרת מכונת הרדמה בגז, והקנה צונרר לצורך שמירה על הרדמה בטוחה. בעזרת כלי מיוחד הוצאה הקוקיה בהצלחה מתוך הקיבה. הציפור התעוררה ושוחררה לביתה עם הוראות לשמור קוקיות במגירות....


מיינה שבלעה גומייה לשיער
מיינה שבלעה גומייה לשיער

צילום צידי של המיינה שבלעה גומייה לשיער
צילום צידי של המיינה שבלעה גומייה לשיער

Comments


bottom of page