top of page

אוגרת עם שבר פתוח

שולה, אוגרת לבנה בת כשנה, הובאה למרפאת "כל חי" עקב צליעה ונפיחות של הרגל האחורית.

בבדיקה הורגשה פגיעה מבנית ברגל וחשד לשבר ברגל, עם חשש לנזק בלתי הפיך לרגל.

בצלומי הרנטגן שבוצעו לשולה (תמונה מס. 1) נמצא כי היא סובלת משבר פתוח בעצם השוק קרוב למפרק הקרסול.תמונה 1 - צילום רנטגן של השבר
תמונה 1 - צילום רנטגן של השבר

שולה הורדמה במכונת הרדמה בגז, עצם השוק הוחזרה למבנה תקין (תמונה מס. 2)


תמונה 2 - צילום רנטגן לאחר הטיפול
תמונה 2 - צילום רנטגן לאחר הטיפול

והרגל קובעה בעזרת פלסטרים (תמונה מס. 3).

הקיבוע הושאר במקומו למשך מספר שבועות שבסופם הורד הקיבוע ושולה חזרה להלך רגיל.תמונה 3 - קיבוע הרגל באמצעות פלסטרים
תמונה 3 - קיבוע הרגל באמצעות פלסטרים

bottom of page