top of page

חמוסה עם ציסטה בכליה

חמוסה שהגיעה לבדיקה כללית במרפאה. במהלך הבדיקה הורגש גוש גדול בבטן. בדיקת אולטרסאונד העלתה שקיימת ציסטה בתוך הכליה. בצילום הרנטגן שנראה כאן, הוחדר חומר ניגודי לתוך הציסטה כדי לוודא שהיא סגורה ולא דולפת. ציסטה זו חסרת משמעות קלינית.

צילום רנטגן של הציסטה
צילום רנטגן של הציסטה

Comments


bottom of page