top of page

חמוס עם בעיית לב

חמוס בן 8 שנים עם חולשה כללית ונשימה מאומצת. בצילום הרנטגן ניתן לראות צללית לב גדולה מאוד מהנורמלי וכן בצקת של הריאות שנובעת מאי ספיקה של הלב. בעיות של שריר הלב קיימות בהרבה חמוסים מבוגרים ובעזרת טיפול תרופתי מתאים אפשר לשפר משמעותית את איכות ואורך חייהם.צילום רנטגן של חמוס עם בעיית לב
צילום רנטגן של חמוס עם בעיית לב

Comments


bottom of page