top of page

כלב עם גידול ליד פי הטבעת

כלב בן 12 שנים הגיע למרפאה עם תלונה של נפיחות מתחת לזנב. בבדיקות שנעשו לפני הניתוח נראה כי זהו גידול שפיר. הכלב הוכנס לניתוח, הגידול הוצא בשלמותו והכלב חזר לתפקוד תקין. גם בבדיקה של הגידול לאחר הוצאתו נמצא כי זה היה גידול שפיר של רקמת שריר.גידול ליד פי הטבעת של כלב
גידול ליד פי הטבעת של כלב

Comments


bottom of page