top of page

כלב עם פריקת אגן ושבר בעצם הירך

כלב זה הגיע לאחר תאונת דרכים עם חוסר דריכה על רגל אחורית. בצילום הרנטגן ניתן לראות שבר במרכז עצם הירך וכן פריקה של מפרק הירך – עצם הירך נותקה מן האגן. פגיעה כזו דורשת תיקון כירורגי בעזרת אמצעים שונים כדי לשמר פעילות תקינה של הרגל.


צילום רנטגן של כלב עם פריקת אגן ושבר בעצם הירך
צילום רנטגן של כלב עם פריקת אגן ושבר בעצם הירך

コメント


bottom of page