top of page

כלב עם שבר באמה

כלב שהגיע למרפאה עם תלונה של צליעה על רגל קדמית במשך מספר שבועות. בצילום הרנטגן ניתן לראות שעצם האמה נשברה והחל תהליך עצמי של קיבוע השבר ע"י רקמות הגוף – נראה כעננות בהירה סביב לאזור השבר. ייתכן שאם הכלב היה מגיע בזמן הפגיעה, ניתן היה לקבע את הרגל בצורה טובה יותר. נסיון לקבע את הרגל טוב יותר בשלב כזה – דורש שבירה מחודשת של העצם.צילום רנטגן של שבר בעצם האמה בכלב
צילום רנטגן של שבר בעצם האמה בכלב

Comments


bottom of page