top of page

כלבה עם תגובה אלרגית


כלבת ויסלה שהגיעה עם תלונה של גרד פתאומי בכל הגוף וגושים קטנים שהופיעו תוך דקות על פני כל העור. 

זו תופעה אלרגית שמופיעה עקב גירוי של מגוון אלרגנים, בדרך כלל צמחים או חרקים בהם ניתקל הכלב אך ייתכנו גם גורמים אחרים. שיפור קליני התקבל זמן קצר לאחר מתן טיפול תרופתי. תופעה דומה הנפוצה בכלבים היא התנפחות פתאומית של הפנים / לשון / לחיים / שפתיים. גם כאן טיפול תרופתי גורם להקלה מהירה בסימנים הקליניים.


גושים קטנים על העור של כלבה עם תגובה אלרגית
גושים קטנים על העור של כלבה עם תגובה אלרגית

Comments


bottom of page