top of page

כלב עם גוף זר מתחת לעור

זאב לבן שהגיע עם תלונה של גוש גדל בצואר. בבדיקת אולטרסאונד שבוצעה לנפיחות הועלה חשד לגוף זר שתקוע בתוך הגוש. הכלב הורדם ועבר ניתוח שבמהלכו נשלפו מתוך הגוש מלעני שיבולת שועל (ראשי התפרחת של דגניים). מלענים אלו גורמים במקרים רבים לבעיות בכלבים: עלולים לחדור לתוך תעלות השמע, לתוך חללי האף, מתחת לעור ואפילו בתוך חלל הבטן ולגרום לתהליך דלקתי קשה ביותר באותם מקומות. לכן מומלץ להימנע מלתת לכלבים להסתובב בשדות עתירי שיבולת בתקופת הקיץ.
Comments


bottom of page