top of page

צילום ניגודי של מערכת העיכול של כלב

צילום רנטגן שבוצע במרפאת "כל חי" של כלב עם חשד לחסימה של מערכת העיכול.

כאשר קיים חשד לחסימת מעיים ניתן לבצע צילומי רנטגן לאחר מתן חומר צביעה מיוחד לבליעה ע"י החיה. בצורה כזו ניתן לראות בברור את מערכת העיכול ולקבוע האם קיימת חסימת מעיים. במקרה זה ניתן לראות את חומר הצבע ממלא את הקיבה (גושי הצבע הלבן משמאל) וכן את המעי מלא כמעט לכל אורכו בחומר – אין עדות לחסימת מעיים. צילום זה חסך לכלב ניתוח בטן מיותר.


צילום רנטגן של מערכת העיכול בכלב
צילום רנטגן של מערכת העיכול בכלב


Comments


bottom of page