top of page

חתולה עם בקע של איברי הבטן

חתולה בת 8 חודשים שהגיעה למרפאה לצורך ביצוע עיקור. בזמן הבדיקה נמצא כי החתולה נושמת מהר מדי. בוצעו צילומי רנטגן ובהם נמצא שכמעט כל איברי הבטן נמצאים בתוך שק הלב. זו בעיה מולדת שנובעת מאי סגירה תקינה של הסרעפת בזמן ההתפתחות העוברית. הטיפול במצב כזה הוא ניתוח להחזרת איברי הבטן למקומם וסגירת הסרעפת.צילום רנטגן של הבקע בחתולה
צילום רנטגן של הבקע בחתולה

Commentaires


bottom of page