top of page

פציעה בעין של חתולה

חתולה שהגיעה עם הפרשות עיניים מוגלתיות. בבדיקה נמצא כיב עמוק בקרנית העין. לצורך שמירה על שלמות העין בוצע ניתוח לסגירת העפעפיים שמטרתו להגן על הקרנית במשך זמן ההחלמה – כשבוע ימים. לאחר שבוע – הקרנית החלימה כמעט לחלוטין למעט צלקת קטנה.
Comments


bottom of page