top of page

ארנבון עם בעיית מנשך

ארנבון בן 3 שנים שלא אוכל מספר ימים, ריר רב מסביב לפיו וירידה במשקל. בצילום הרנטגן שבוצע בהרדמה ניתן לראות שקו השיניים הטוחנות של הארנבון אינו אחיד – הארנבון סובל ממנשך לא תקין. צמיחת השיניים בארנבונים נמשכת כל חייהם ואם חלה הפרעה כלשהי בשיוף הנורמלי של השיניים (בזמן אכילה) עלולה להיות צמיחה לא תקינה של שיניים תוך יצירת פצעים בחלל הפה והפרעה בסגירתו.  הטיפול במצבים כאלה הוא שיוף השיניים בעזרת מכשור מיוחד תוך הרדמה כללית.צילום רנטגן של המנשך הבעייתי
צילום רנטגן של המנשך הבעייתי

Comments


bottom of page