top of page

כלבה שבלעה ברווזי משחק

כלבה בת 4 שנים שהגיעה למרפאת "כל חי" לאחר שבוע של הקאות. בצילום הרנטגן ניתן לראות בושט שני ברווזי משחק תקועים קדמית ללב וכן ברווז אחד שעבר לקיבה. הטיפול בכלבה כלל דחיפת הברווזים מהושט לקיבה בעזרת אנדוסקופ ולאחר מכן ניתוח לפתיחת הקיבה והוצאת הברווזים.צילום רנטגן של בטן הכלבה
צילום רנטגן של בטן הכלבה

Comments


bottom of page