top of page

פצע בקרנית העין של כלב


כלבה בת 3 שנים הגיעה למרפאה בגלל אודם רב בעין והפרשות מרובות ממנה. בבדיקת עיניים שבוצעה לכלבה ניתן לראות שחומר הצביעה המיוחד (פלורסצין) צבע בירוק חלק מהקרנית. באופן נורמלי הקרנית לא אמורה לתפוס את הצבע. האבחנה היתה כיב (פצע) בקרנית. טיפול אינטנסיבי בטיפות עיניים איפשר החלמה מלאה של הכיב.פצע בקרנית
פצע בקרנית

Comments


bottom of page