המשך קריאה

 

צילום אגן של כלב לצורך אישור הרבעה

במרפאת "כל חי" מבוצעים צילומי אגן מיוחדים לכלבים גזעיים, שעל פיהם ניתן אישור לזווג כלבים גזעיים מגזעים מסויימים. מטרת צילומים אלה הינה לנסות להע