top of page

גידול ענק של הטחול בכלבה


כלבת דקל בת 9 שנים הגיעה עם תלונה של בטן הולכת וגדלה – חשד להריון. בבדיקות אולטרסאונד נמצא כי קיים גידול ענק הממלא את כל חלל הבטן.  גידול זה הוצא בשלמותו: משקל הכלבה כ-10 ק"ג ומתוך זה – משקל הגידול מעל 1 ק"ג!  הגידול הינו גידול ממאיר, אולם שנתיים לאחר הניתוח – הכלבה שמחה ואין עדות לחזרה של הגידול.
Comments


bottom of page