המשך קריאה

 

אוגר סורי עם טפיל עור

אוגר סורי לבן זה הגיע למרפאת "כל חי" עקב תלונה של התקרחות מתמשכת. בבדיקה מיקרוסקופית שבוצעה, ניתן היה לראות טפילי עור רבים – דמודקס. לאחר טיפול רפואי מתאים חל שיפור במצבו של האוגר.